UWAGA WAŻNE

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym.

W przypadku, gdy w jednym budynku mieszkalnym ze zgłoszonym jednym piecem, zamieszkuje więcej niż jedna rodzina, tworząca odrębne gospodarstwo domowe, dodatek węglowy przysługuje na każde z tych gospodarstw.