Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży

Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych pod redakcją dr Szymona Grzelaka. Publikacja dostępna jest na stronach internetowych Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz fundacji „Instytut Profilaktyki Zintegrowanej”.

https://www.ore.edu.pl/wydzialy/wychowania-i-profilaktyki/6653-vademecum-skutecznej-profilaktyki-problemow-mlodziezy

lub

http://ipzin.org/index.php/ekspertyzy-i-publikacje/24-vademecum-skutecznej-profilaktyki