Archiwa kategorii: Bez kategorii

Trwa nabór uczestników Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zamieszkujących na terenie Gminy Łodygowice.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach działając na podstawie Zarządzenia Nr 26/GOPS/2022 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 17 marca 2022r. w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022” informuje, że trwa nabór uczestników Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zamieszkujących na terenie Gminy Łodygowice.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

  Asystent-osobisty-osoby-niepełnosprawnej.docx (154 pobrania )

 

Stypendium szkolne 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są w terminie do 15 września 2021.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do udzielenia w/w pomocy wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie (dochód obliczony na podstawie zaświadczeń z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

Informacje dostępne w siedzibie GOPS lub pod numerem telefonu 33 863 1854.

Program „WSPIERAJ SENIORA”

PILNE !!!  KOMUNIKAT

 

Szanowni SENIORZY  (70+)

mieszkańcy Gminy Łodygowice

 

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo Wójt Gminy Łodygowice przystąpił do realizacji Programu „WSPIERAJ SENIORA” ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Powyższy Program ma na celu  realizację usługi wsparcia na rzez osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

 

Usługa ta realizowana będzie przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach.

 

 Zachowując bezpieczeństwo realizacji usługi – (w szczególności uwrażliwienie na osoby podszywające się za realizatorów tego zadania) uruchomiona jest INFOLINIA, która zapewni Seniorom bezpieczne połączenie się z ośrodkiem.

 

SENIORZE!!!  ZOSTAŃ W DOMU NIE LEKCEWAŻ  ZAGROŻENIA

TWOJE  ZDROWIE  JEST   NAJWAŻNIEJSZE

SKORZYSTAJ  Z  INFOLINII    22 505 11 11

TWOJE  POTRZEBY  W  TRYBIE  PILNYM  BĘDĄ  PRZEKIEROWANE  DO  GOPS  ŁODYGOWICE

 

PROGRAM  ZAKŁADA:

  • Dostarczenie niezbędnych produktów do twojego domu:
  • artykuły spożywcze
  • środki higieny osobistej
  • środki czystości
  • lekarstwa
  • sprawy urzędowe np. opłata rachunków domowych

 

  • PROGRAM NIE ZAWIERA USŁUGI SPRZĄTANIA