Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego obsługuje bezpłatną infolinię dla osób bezdomnych o numerze telefonu 987

Mając na uwadze aktualne warunki atmosferyczne, stanowiące wyjątkowe zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, jak również osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, które są samotne i nie mogą liczyć na wystarczające wsparcie rodziny informujemy, że Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego obsługuje bezpłatną infolinię dla osób bezdomnych o numerze telefonu 987 (połączenia bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), pod którym można uzyskać informacje o gminnych instytucjach udzielających pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia.

Należy podkreślić, że niniejsza infolinia ma charter uzupełniający do podstawowych działań, które winny być podejmowane przez gminy, w celu zapewnienia mieszkańcom pełnej i bieżącej informacji o własnych instytucjach i dostępnej ofercie pomocy. W związku z powyższym o udzielenie w/w informacji mogą Państwo zwrócić się również do tutejszego GOPS osobiście lub telefonicznie.