Wyższe kryteria do pomocy żywnościowej POPŻ

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2018 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2018 będą wynosić 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej  oraz 1 056 zł dla osoby w rodzinie . Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Wnioski o wydanie skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej można składać w siedzibie GOPS Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6 od 15 października 2018 roku                     w godzinach pracy ośrodka.