Zapytanie Ofertowe II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 realizator projektu pt. Chcę lepiej! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
zaprasza do złożenia oferty na usługę: 1.  Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w wymiarze 30 godzin (60 min.) w miesiącu, przez okres 8 miesięcy (240 godz.) dla każdego z 5 Uczestników/czek projektu pt. Chcę lepiej! współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający dzieli zamówienie na 5 części po 240 godzin. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną cześć.

Zapytanie ofertowe II (300 pobrań )