ZMIANA USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach reprezentowana przez Kierownika Jednostki GOPS.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt z inspektorem będzie możliwy za pośrednictwem adresu iod@gopslodygowice.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

a) prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz udzielania innej pomocy, będącej w kompetencji GOPS (dane z elektronicznej bazy danych będą przechowywane do czasu likwidacji programów)

b) ewidencji świadczeniobiorców i akt osobowych (dane będą przechowywane w składnicy akt, zgodnie z okresem przechowywania)

c) powiadamiania i informowania świadczeniobiorców w systemie SMS-owym (dane będą przechowywane do zaprzestania wykorzystywania takiej formy komunikacji)

d) umieszczania na stronie internetowej wizerunku osób biorących udział w realizowanych przez GOPS projektach (dane będą przechowywane do czasu likwidacji strony internetowej)

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

6) Pani/Pana dane w razie konieczności mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.