Archiwa kategorii: Pomoc społeczna

Uwaga! Mija termin składania wniosków o stypendia szkolne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, ze z dniem 15 września 2020r. upływa termin składania wniosków o ustalenie prawa do stypendium szkolnego. Przypominamy, że stypendium przysługuje uczniom szkół podstawowych, branżowych, liceów, techników i szkół policealnych oraz pomaturalnych, gdzie dochód rodziny nie przekracza kwoty 528 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski do pobrania w siedzibie GOPS, przy ul. Królowej Jadwigi 6 w Łodygowicach w godzinach pracy osrodka.

Potrzebna pomoc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą do osób dobrej woli, o udzielenie pomocy rzeczowej dla rodziny potrzebującej. Poszukujemy przede wszystkim podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego, szczególnie pralki, lodówki i odkurzacza, mile widziany również telewizor oraz inne niezbędne do codziennego funkcjonowania przedmioty.

Osoby chętne do udzielenia pomocy proszone są o kontakt z tut. Ośrodkiem pod nr 33/8631 854 (wew. 5).

Wyższe kryteria do pomocy żywnościowej POPŻ

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.

Wnioski o wydanie skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej można składać w siedzibie GOPS w godzinach pracy ośrodka.