Stypendium szkolne 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są w terminie do 15 września 2021.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do udzielenia w/w pomocy wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie (dochód obliczony na podstawie zaświadczeń z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

Informacje dostępne w siedzibie GOPS lub pod numerem telefonu 33 863 1854.