Projekt „Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo – aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+ z województwa śląskiego”

Aktualnie trwa nabór Uczestników i Uczestniczek do projektu „Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo – aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+ z województwa śląskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej  i skierowany jest do 60 osób (w tym 30 osób po 50 roku życia oraz 30 osób niepełnosprawnych po 30 roku życia), biernych zawodowo, zamieszkujących województwo śląskie.

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2019 r. do 31.09.2020 r.

 

W ramach projektu udzielane jest wsparcie w zakresie:

 

  • Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia
  • Zatrudnienia subsydiowanego
  • Szkoleń zawodowych
  • Pośrednictwa pracy
  • Poradnictwa zawodowego

 

Ponadto projekt zapewnia: stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu na szkolenia oraz do i z miejsca pracy.

 

Zgłoszenia, szczegółowe informacje dotyczące projektu:

Tel. 504 257 056

 

Biuro projektu- ul. Józefowska 42 lok. 7, 40-144 Katowice

Tel. 795 415 209

www.kontraktor.biz.pl

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

E-mail- slaskie@kontraktor.biz.pl

 

Informacja dodatkowa za 2023 r. (27 pobrań )