Świadczenie wychowawcze 500 plus od dnia 1 lipca 2019r.

Informujemy, że od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego  przysługuje na każde dziecko do ukończenia  18 roku życia.

 

Wnioski na świadczenie wychowawcze można składać:

–  od dnia 1 lipca 2019 roku wyłącznie drogą elektroniczną

– od dnia 1 sierpnia 2019 również w formie papierowej

 

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze  w okresie od 01.07.2019r. do 30.09.2019r. prawo do świadczenia  na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia 01.07.2019r., o ile prawo do tego świadczenia nie zostało już przyznane na ten okres.

WAŻNE:

Od dnia 1 lipca 2019 wniosek należy złożyć na wszystkie uprawnione dzieci. Dla tych, które mają już ustalone prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 30.09.2019r., świadczenia zostaną przyznane  począwszy od miesiąca października 2019r.

 

We wniosku prosimy o wskazanie adresu e-mail, na który prześlemy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Osoby nieposiadające adresu e-mail będą mogły odebrać w/w informację osobiście w siedzibie GOPS Łodygowice.